Ådalskolen

Ådalskolen er en friskole, som bygger på de grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. 

Skolen er en del af en skoletradition der på samme tid rækker tilbage til de første friskoler og som rummer den dynamik der ligger i det forpligtende fællesskab mellem forældre, elever og ansatte. Sammen påtager alle sig en del af ansvaret for elevernes dannelse, trivsel og undervisning. 

Undervisningen og skoleaktiviteter skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Desuden skal eleven have en undervisning, så hver enkelt udvikler sig fagligt og personligt, således deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem åbnes.

Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, så vi til stadighed udvikler elevernes tro på egne evner og muligheder. Udover den daglige varierede undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.

Det er et fælles ansvar, at eleven trives, og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder friske og velforberedte til skoledagen.

Gensidig loyalitet og respekt mellem familie og skole er nøgleord, som vi tager alvorligt. 

Ådalskolen, Fangel Friskole, er en selvejende institution, grundlagt i 1873. De snart 150 år betyder historisk bevidsthed og styrke i mødet med nutiden og i tilgangen til fremtiden. Fortællinger om skolen og dens værdier ligger helt i tråd med skolens dagligdag.

Ådalskolen
Brogårdsvej 75
5260  Odense S

+45 65 96 12 30      kontoret@aada.dk       Ådalskolen  

Kontoret kan kontaktes:
Mandag-fredag kl. 8.00-14.00
 
SFO kaldet "Fritteren"
Tlf. 65 96 33 30
E-mail: sfo@aada.dk