Ådalskolen

En skole er et institutionaliseret læringsfællesskab med liv, udvikling, samhørighed, gensidige forpligtelser, historie, kreativitet, leg, sjov og alvor - og meget, meget mere. Skolegangen er en del af livet, og livet rummer som bekendt det hele.

Ådalskolen er en friskole, som bygger på de grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. At skolen er en friskole betyder, at skolen er en sammenslutning af forældre, som påtager sig ansvaret for de overordnede principper for elevernes dannelse og undervisning. Det foregår i samarbejde med skolens elever og lærere.

Undervisningen skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Desuden skal eleven have en undervisning, så de når et fagligt niveau, hvorved deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem åbnes.
Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, således at eleven opnår en livsduelighed, og kan gå ud i livet med en selverkendelse, åbne sanser, tro på egne evner og muligheder. Udover i den daglige undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.
Det er et fælles ansvar, at eleven trives og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder udhvilede og velforberedte til skoledagen.
Gensidig loyalitet er et vigtigt nøgleord, og eventuelle uoverensstemmelser med skolen bør ikke diskuteres i børnenes påhør.
Ådalskolen, Fangel Friskole, er en selvejende institution, grundlagt i 1873. De godt og vel 140 år betyder historisk bevidsthed og styrke i mødet med nutiden og tilgangen til fremtiden. Vi ved hvem vi er, hvad vi står for, og med den ballast vil vi møde fremtiden.

Ådalskolen
Brogårdsvej 75
5260  Odense S

+45 65 96 12 30      kontoret@aada.dk

Tlf. SFO       65963330

Ledelse:

Skoleleder: Lone Lindgreen Binzer
Viceskoleleder: Bo Busk Madsen

Administration:

Bogholder:   Rikke Noe
Sekretær:   Betina Jørgensen   

Service:

Teknisk serviceleder:   Claus Nielsen