Anlægsgartner Sparvath ApS

Anlægsgartner Sparvath blev etableret den 1. januar 2005 af Morten Sparvath efter flere års glidende generationsskifte med Anlægsgartner Bent A. Knudsen, Fangel.

Bent A. Knudsen grundlagde firmaet i 1970 i Bellinge. Den nuværende ejer, Morten Sparvath, startede i lære hos Bent A. Knudsen den 1. august 1999 og blev udlært på Selandia i Slagelse den 31. maj 2003.

Den 1. Januar 2015 overtog Morten Sparvath, Midtfyns Ejendomsservice af Lisbet & Knud Karstensen, de har drevet deres virksomhed siden 1989 fra Radby ved Vejle-Allested, de beskæftigede 6-7 medarbejdere.

Anlægsgartner Sparvath har i dag 16-18 medarbejdere ansat, alt efter sæson. Medarbejderne er en kombination af faglærte anlægsgartnere og lærlinge.

Morten Sparvath er desuden formand for Brancheforeningen Danske Anlægsgartnere – Fyns kredsen, samt næstformand for det Lokale Uddannelses Udvalg på Anlægsgartnerlinjen på erhvervsskolen Selandia i Slagelse.

Skuemester på erhvervsskolen Selandia i Slagelse siden 2006

Anlæggartner Sparvath
Skovhavevej 120
5250 Odense SV

+45 65 96 21 26     morten@sparvath.info     www.anlaegsgartnersparvath.dk