BBB Brændekilde-Bellinge Boldklub

BBB ønsker, gennem sit virke, at være et aktiv for lokalområdet - Brændekilde og Bellinge.

Klubbens målsætning er at være det naturlige samlingspunkt for børn, unge og seniorer, der ønsker at spille fodbold eller være en del af det aktive miljø omkring en fodboldklub.
Endvidere er det en klar målsætning, at der skal være en god balance mellem det sportslige og sociale samvær i vor klub.

På det sportslige område er det en klar og veldefineret målsætning, at vi - med vore bedste hold - ønsker at være med helt fremme i de bedste rækker under DBU Fyn.

Det er til stadighed vort mål, at vi gennem et højt aktivitetsniveau i BBB, BBB's Venner og i BBB's Forældreforening samt et godt samspil med områdets erhvervsliv ønsker at skabe en sund økonomi i god balance med de udgifter, der ligger i at drive en stor og slagkraftig fodboldklub.

Brændekilde-Bellinge Boldklub
Brændekildevej 30
5250 Odense SV

+45 26 12 30 98      info@bbbsport.dk     Brændekilde-Bellinge Boldklub