Børnehuset Bellinge

Børnehuset er normeret til 42 børnehavebørn og vi er 6 fastansatte voksne.

Børnehuset Bellinge er byens første børnehave bygget i 1970. Børnehuset er indrettet med et fællesrum og tre store grupperum og en pavillon med træ og byggeværksted. Legepladsen er stor og fyldt med udfordringer. Vi samarbejder tæt med de lokale skoler og alle vores nabobørnehuse.

Aktiviteter vi lægger særlig vægt på:

  • Leg
  • Traditioner
  • Motorik
  • Sprog
  • Udeleg

Særlige faciliteter:

Motorikrum

Der er rig mulighed for motorisk udfoldelse i rummet, og vi har mange forskellige redskaber, vi kan tage i brug.

Legeplads med dejlig stor bålhytte

Vi har en stor legeplads med store græsarealer, skrænter og volde, ujævne steder, hvor der kan graves og bygges. Der er store gamle træer til at klatre i, gode gemmesteder - steder hvor børnene kan gå på opdagelse efter små dyr, legeredskaber og cyklearealer.

Værkstedet

Som er en pavillon, som hedder "Tømmerlusen". Den er indrettet med malerbord, staffelier, høvlbænke, værktøj, mulighed for lerarbejde m.m.

Børnegrupperne

I børneinstitutionen Rasmus Rask-Højme arbejder vi med social inklusion. Det vil sige, at pædagogerne hver dag skaber mindre, differentierede fællesskaber. Udgangspunktet er, at alle børn har ret til fællesskaber og understøttes i at deltage i disse. Læs mere i vores folder Social inklusion.

Vi arbejder i to overordnede basisgrupper Yngste/Mellemgruppen og Storegruppen. Grupperne er sammensat med udgangspunkt i børnenes alder, samt deres modenhed og generelle udvikling. Børnene samles i disse grupper til spisning og forskellige aktiviteter, men fordeles også i mindre grupper på tværs af alderstrin og basisgrupper. Vores inde- og udemiljøer tilstræber at tilbyde differentierede læringsrum, hvor børn og voksne har muligheder for at vælge forskellige udfoldelser, eksempelvis motorikværksted, kreativt værksted, konstruktionsværksted, teater og musikværksted.

Udgangspunktet for vores pædagogik er at skabe anerkendende læringsmiljøer, der tager højde for børnegruppernes skiftende behov, samtidig med, at det enkelte barns kompetencer udvikles.

ÅBNINGSTIDER
Mandag     06:30-16:45
Tirsdag      06:30-16:45
Onsdag     06:30-16:45
Torsdag    06:30-16:45
Fredag      06:30-16:15  

Daglig pædagogisk leder
Mona Røngaard

Børnehuset Bellinge
Rughøjvej 94
5250 Odense SV

+45 63 75 25 45     http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/boerneinstitutionrasmusrask-hoejme/topmenu/boernehusene/boernehuset%20bellinge