Børnehuset Kærsgård

I Kærsgård har vi 55 børn i alderen 0-6 år fordelt i vuggestue og børnehave.

Medarbejderne arbejder i to team. Et team med vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn og et team med de mellemste og ældste børnehavebørn.

Vuggestuen og de mindste børnehavebørn:

Vuggestuebørnene kaldet guldklumperne (12 børn) og de mindste børnehavebørn kaldet lopperne (ca. 10 børn) deles om 2 stuer. Stuerne er indrettet med læringsmiljøer som passer til børnenes alder og udvikling. Læringsmiljøerne forandres efter hvilke behov børnene har.

Der er 4 pædagoger og en medhjælper tilknyttet børnegruppen. I det daglige pædagogiske arbejde deles børnene op i mindre grupper når der arbejdes med temaerne i de pædagogiske læreplaner, og når de mødes i leg og samvær.
Overgangen fra at være vuggestuebarn og til at blive børnehavebarn er ofte ligetil, da vuggestuebørnene er vant til at være sammen med de mindste børnehavebørn og de voksne.

Børnehavebørnene:

De ældste børnehavebørn kaldet girafferne og de mellemste børnehavebørn kaldet delfinerne har fælles stue og grupperum. Der er indrettet forskellige læringsmiljøer i rummene som kan forandres efter hvilken børnegruppe de er og hvilke behov de har på et givet tidspunkt.

Der er tilknyttet 3 pædagoger og en lønnet studerende til de to børnegrupper og grupper mødes hver især med faste intervaller hver dag. Hensigten med mødet er, at barnets tilhørsforhold til sin gruppe opretholdes og ”møderne” er med til, at de voksne har føling med de børn som de er tilknyttet.

Når madpakkerne skal spises har vi en spisecafe, hvor børnene skiftes til at spise både til frokost, og når der spises eftermiddagsmad.

Det pædagogiske arbejde:

Vi arbejder med udgangspunkt i social inklusion, da det er af afgørende betydning for barnets udvikling at være en del af et fællesskab – at føle sig betydningsfuld i forhold til andre børn og voksne og have en eller flere gode kammerater.

De små fællesskaber i det store fællesskab er med til at skabe og udvikle gode og lærerige relationer børnene imellem.

Legen har stor betydning. I legen udvikler børn fantasi og tænkning. Børn leger for at lege, ikke for at lære noget bestemt, men i legen lærer de at skabe historier sammen og at håndtere forskelligheder og uenigheder.

Vi voksne har en anerkendende tilgang til barnet. Børn bliver mere lærenemme og kreative når de bliver mødt på en kærlig og anerkende måde. Måden vi er på, det vi siger, og det vi gør, er med til at forme barnet, og vi voksne er vigtige rollemodeller.

De pædagogiske læreplaner er et arbejdsredskab for personalet i børnehuset. Det er en måde at udvikle, undersøge, dokumentere og evaluere arbejdet med børnene på. Se ud fra hvilken sammenhæng vi beskriver og arbejder med de 6 læreplanstemaer på, under punktet pædagogik.

ÅBNINGSTIDER
Mandag     06:30-17:00
Tirsdag      06:45-17:00
Onsdag     06:45-17:00
Torsdag    06:45-17:00
Fredag      06:45-16:30

Daglig pædagogisk leder
Lone Saldern Bitsch

Børnehuset Kærsgård 
Sædekildegårdvej 2 
5250 Odense SV

+45 63 75 28 20  http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/boerneinstitutionrasmusrask-hoejme/topmenu/boernehusene/boernehuset%20kaersgaard