Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening - BBJ - er startet i 1969.
Foreningen har 100 medlemmer. Derudover er der ca. 70 personer, der har tegnet et årskort. Årskortet giver adgang til at benytte banens faciliteter, men ikke medlemsfordele, bortset fra forsikringsdækning på banen.

BBJ er en meget aktiv forening under DANMARKS JÆGERFORBUND - Afdeling 5303 og Dansk Flugtskydnings Forbund samt Dansk Skytteunion.

Brændekilde Bellinge Jagtforening
Kærlandsvej 12
5260 Odense S

http://bbjagt.dk/bestyrelsen.html