Kratholmskolen

Et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet

Kratholmskolen står for et kristent livs- og menneskesyn, der sammen med undervisning af et højt fagligt indhold, giver trivsel, samvær og læring til en god og tryg dagligdag for børn, forældre og personale.

Kratholmskolen, som er placeret i Bellinge i et aktivt lokalsamfund, blev grundlagt i 1973 og er i dag udbygget med funktionelle og attraktive inde- og udefaciliteter.
Skolen har ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse. Til skolen hører også SFO for bhkl.-3. kl., Fristedet for 4.-5. kl. og en nybygget børnehave, alle med selvstændige bygninger på skolens samlede matrikel.

Kratholmskolen har både en aktiv bestyrelse og aktivitetsudvalg, og det er naturligt, at forældrene er engagerede i skolens liv.

Det betyder, at vi arbejder sammen om, at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære – for livet.

Kratholmskolen
Byghøjvej 27-33
5250 Odense SV

+45 65 96 22 69      kontoret@kratholmskolen.dk     Kratholmskolen

Telefonnummer

Skolen
65 96 22 69
Telefonen er åben mellem
kl. 8.30 og 9.55 og igen kl. 12.00 og 14.00

Børnehaven
30 59 09 33
Telefonen er åben mellem
kl. 6.30 til 17.00 (om fredagen til kl. 16.30)

SFO
51 43 90 92
Telefonen er åben mellem
kl. 13.20 til 17.00 (om fredagen til kl. 16.30)