Rasmus Rask-Skolen

Vi er Bellinges kommunale folkeskole.

Vi er en skole i konstant udvikling, både på det undervisningsmæssige og pædagogisk område samt de fysiske rammer.

Rasmus Rask-Skolen er en folkeskole, der er godt forankret i lokalmiljøet i Bellinge, tæt på Brændekilde.

Vi er en to- til tresporet skole i vækst med lidt over 460 elever fra 0.-9. klasse og en skolefritidsordning. En rigtig god folkeskole med fokus på fællesskab og faglighed.

Vi er optaget af, at fællesskabet er stærkt, både ind- og udadtil i skolen, og at vi deltager aktivt i lokalmiljøet. Vi arbejder for, at den enkelte elev får de rette udviklingsmuligheder, så hun/han kan nå sit fulde potentiale.

Vi har dygtige, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere, der brænder for at skabe den bedst tænkelige skole, der udvikler fagligt dygtige børn i trygge og inspirerende omgivelser.

Samtidig er vi ambitiøse i forhold til alles trivsel, til at være på forkant med udviklingen i samfundet og til at skabe gode og inspirerende fysiske rammer, både ude og inde.

 

Vi har følgende værdigrundlag:

        at vi omgås hinanden på en god måde

  • vi udviser gensidig respekt
  • vi giver plads for hinanden
  • vi skaber tryghed

        at vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner

  • vi udviser vilje til forandring
  • vi tænker i muligheder frem for begrænsninger
  • vi værner om skolens kulturbærende traditioner

        at vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling

  • vi skaber gode læringssituationer/miljøer
  • vi skaber et godt socialt miljø
  • vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn

Kontakt til skolen:

Tlf. til skolen: 63 75 22 00

Tlf. til SFO: 51 27 56 70

Skolens hjemmeside: rasmusraskskolen.aula.dk

Skolens mail: rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk

Skoleleder: Lasse Bach Sørensen tlf. 51 77 73 21

Viceskoleleder: Rie Storm tlf. 29 26 82 94

Rasmus Rask-Skolen
Brændekildevej 30
5250 Odense SV

+45 63 75 22 00      rasmus-rask-skolen.buf@odense.dk     rasmusraskskolen.aula.dk